Formatioun Contao

by Philippe Calmes

De Präsident Romain Kremer an den Sekretär Philippe Calmes hunn un enger Formatioun deelgeholl fir de Content Management System Contao kënnen ze bedéngen. Mir erhoffen eis doduerch een méi liewegen Internetsite an méi aktuell Informatiounen fir eis Memberen an interesséiert Agenten aus der Traitementsgrupp B1.

Go back