Eise Logo

Mir verdanken eisen Logo dem Cindy, engem fréieren Komitésmember, an dem Cartoonist Carlo Schneider.  Mir soen dem Carlo Schneider nach eng Kéier villmolsmerci, a wënschen him weiderhin vill Succès.